ABCDE-methodiek. Een kwaliteitscursus op maat!

Acute hulpverlening is gebaseerd op het beloop van symptoomherkenning naar toestandsbeeld en vervolgens op het formuleren van een werkdiagnose. Tijdens dit proces worden de vitale functies beoordeeld, ondersteund en zo nodig hersteld. Uitgangspunt is dat cursisten een brede basiskennis hebben om de juiste afwegingen te kunnen maken.

Achtergrondinformatie

De ABCDE-methodiek biedt voor een brede hulpverlenersdoelgroep handvatten om een slachtoffer in een acute levensbedreigende toestand systematisch te beoordelen en waar nodig een levensreddende handeling toe te passen. Centrale uitgangspunten hierbij zijn: "the golden hour", "threat first what kills first" en "do no further harm".

Toepassing van de ABCDE-methodiek sluit naadloos aan bij uw professionele hulpverlening. Voor iedere doelgroep heeft Vakgroep Eerstelijn een specifiek lesplan ontwikkeld gebaseerd op de eerdergenoemde methodiek!

Door een uitgebalanceerd programma conform de nieuwste richtlijnen waarbij de balans tussen theorie, praktijk en skill-stations de deelnemer gehele cursus geboeid blijven. In de lijn van de methodiek zullen ABCDE-onderdelen afzonderlijk met u besproken worden met behulp van multimediamogelijkheden. De deelnemers worden de gelegenheid geboden om in een veilige omgeving de aangereikte tools direct toe te passen in herkenbare hulpverleningssituaties.

Enkele highlights

De Vakgroep-eerstelijn staat garant voor een goed verloop van de cursus.

  • Door in overleg met u de specifieke aandachtsvelden in de cursus te verwerken, diverse deskundigheidsniveaus zijn hierbij een mogelijkheid.
  • Onze docenten coachen uit dagelijkse praktijkervaring en zullen er voor zorg dragen dat alle cursisten van start tot einde van de cursus 100% effectief bezig zijn.
  • Verdiepingstheorie en casuïstiek bespreking geven bewustwording en herkenning.
  • Er is uitgebreide aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en werkplekorganisatie bij een hectische situatie.
  • Trainen van een effectieve (SBAR) overdracht naar ketenpartners volgens de laatste standaard.
  • We maken gebruik van herkenbare materialen, eigen werkplek, acteur en diverse realistische scenario’s zoals telefonische hulpverlening, dit maakt de trainingen levensecht.